Publiczne a prywatne finansowanie wielkoformatowych imprez sportowych na przykładzie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Publiczne a prywatne finansowanie wielkoformatowych imprez sportowych na przykładzie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej

Abstrakt

Niniejszy artykuł składa się z trzech podstawowych części. W pierwszej dokonany został przegląd literatury przedmiotu na temat struktury finansowania wielkoformatowych imprez sportowych i możliwych następstw z tym związanych. W drugiej przybliżono modele finansowania wielkoformatowych imprez sportowych na przykładzie piłkarskich Mistrzostw Europy organizowanych w XXI wieku. W trzeciej badania zostały ogranicone wyłącznie do elementów infrastruktury sportowej i źródeł ich finansowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zarządzanie i Finanse nr 11, strony 511 - 522,
ISSN: 2084-5189
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Zawadzki K.: Publiczne a prywatne finansowanie wielkoformatowych imprez sportowych na przykładzie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej// Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. -Vol. 11., nr. 2, cz 3 (2013), s.511-522
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi