Publikacje Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Publikacje Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN

Abstrakt

Prezentowany w tym artykule zbiór publikacji z lat 1901−1938, pochodzących z Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie, zawiera między innymi tablice klasyfikacyjne, sprawozdania z działalności oraz informacje o nabytkach tejże książnicy, zgromadzone w Bibliotece Gdańskiej PAN na początku XX w. „Waszyngtońska” kolekcja wydaje się interesująca przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze, może być ona świadectwem polityki gromadzenia prowadzonej przez ówczesne kierownictwo Biblioteki Gdańskiej, której celem, jak się zdaje, było zapewnienie stałego dopływu światowej literatury fachowej z najprężniejszych ośrodków bibliotecznych spoza Gdańska. Po drugie, omawiany tu księgozbiór może stanowić doskonałe źródło wiedzy o tym, co faktycznie gromadzono w samej Bibliotece Kongresu sto lat temu, w okresie jej najintensywniejszego rozkwitu. Warto również pamiętać o prestiżowej randze tego zbioru - Biblioteka Kongresu jest największą placówką biblioteczną na świecie, sięgającą swymi początkami 1800 r. Od czasów dyrekcji Herberta Putnama, tj. od początku XX w., po dzień dzisiejszy pełni funkcję biblioteki narodowej, obsługuje parlament i agendy rządu USA, jest także światowym centrum prac naukowych w zakresie bibliotekarstwa. Ze zbiorów tej wyjątkowej biblioteki, oprócz reprezentantów władz wykonawczych i ustawodawczych Stanów Zjednoczonych, korzystają dziś także nauczyciele, artyści i naukowcy z całego świata.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Toruńskie Studia Bibliologiczne nr 3, wydanie 1 (4), strony 43 - 56,
ISSN: 2080-1807
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szybowska U.: Publikacje Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN// Toruńskie Studia Bibliologiczne. -Vol. 3., iss. 1 (4) (2010), s.43-56
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.12775/tsb.2010.003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi