Pyrrole azocrown ethers. Synthesis, complexation, selective lead transport and ion-selective membrane electrode studies - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pyrrole azocrown ethers. Synthesis, complexation, selective lead transport and ion-selective membrane electrode studies

Abstrakt

Otrzymano nowe, 21-członowe, lipofilowe etery koronowe z jednostką pirolową i dwoma grupami azowymi jako składowymi makrocyklu. Właściwości kompleksujące tych nowych oraz dwóch wcześniej otrzymanych makrocykli zbadano w acetonitrylu. Ligandy te zostały użyte jako jonofory w badaniach konkurencyjnego transportu równomolowej mieszaniny jonów metali: Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+, Ag2+, Pb2+ w układzie woda(pH 4.9)/chloroform/woda(pH 3). W tym przypadku uzyskano selektywny transport ołowiu (II). Makrocykle te zostały również zastosowane jako jonofory w ciekłych, polimerowych membranowych elektrodach. Zbadano ich właściwości w odniesieniu do wybranych kationów metali łącznie z tymi, dla których wykonano badania transportu.

Cytowania

  • 1 7

    CrossRef

  • 2 6

    Web of Science

  • 2 4

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY nr 18, strony 593 - 601,
ISSN: 1061-0278
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Luboch E., Wagner-Wysiecka E., Fainerman-Melnikova M., Lindoy L., Biernat J.: Pyrrole azocrown ethers. Synthesis, complexation, selective lead transport and ion-selective membrane electrode studies// SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY. -Vol. 18., nr. nr 7 (2006), s.593-601
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1080/10610270600879068
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi