QoS w lokalnych sieciach bezprzewodowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

QoS w lokalnych sieciach bezprzewodowych

Abstrakt

Zaprezentowano dwa najpopularniejsze obecnie rozwiązania lokalnych sieci bezprzewodowych (Wireless LAN - WLAN). Zarówno sieci standardu IEEE 802.11, jak i ETSI HIPERLAN/2, są postrzegane jako istotne elementy systemów łączności bezprzewodowej czwartej generacji (4G). Ze względu na ograniczoną szerokość pasma radiowego, w sieciach tych niebagatelną rolę zaczynają odgrywać mechanizmy dopasowujące jakość obsługi (QoS) do wymagań aplikacji multimedialnych. Opisano i porównano mechanizmy QoS stosowane w obu wymienionych standardach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 485 - 491,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Janczak T., Machań P., Wielicki R., Woźniak J.: QoS w lokalnych sieciach bezprzewodowych// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 10 (2003), s.485-491
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi