Qualitative and quantitative mechanisms in managing IT projects in concur-rent engineering environment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Qualitative and quantitative mechanisms in managing IT projects in concur-rent engineering environment

Abstrakt

W artykule przedstawiono wprowadzenie do twardych i miękkich moetod modelowania. Nastepnie wprowadzono czytelnika do obszaru inżynierii równoległej (współzadaniowej). Całość zaproponowano jakośrodowisko wspomagania decyzji w procesach zarządzania złożonymi międzynarodowymi projektami badawczymi w obszaru Information Technology.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Systems Analysis Modelling Simulation nr 43, strony 219 - 230,
ISSN: 0232-9298
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szczerbicki E., Orłowski C.: Qualitative and quantitative mechanisms in managing IT projects in concur-rent engineering environment// Systems Analysis Modelling Simulation. -Vol. 43., nr. 2 (2003), s.219-230
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi