Quality Assurance and Quality Control in the Analytical Chemical Laboratory: A Practical Approach. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Quality Assurance and Quality Control in the Analytical Chemical Laboratory: A Practical Approach.

Abstrakt

Nowe opracowanie książkowe z zakresu QA/QC to praktyczny podręcznik zarówno dla studentów jak i pracowników laboratoriów. Opisano systemu jakości wyników pomiarów analitycznych i poszczególnych jego składników: spójności pomiarowej, niepewności pomiaru, walidacji procedury analitycznej, materiałów odniesienia i badań międzylaboratoryjnych. Opisano i przedstawiono narzędzia statystyczne służące do obliczania parametrów walidacyjnych, szacowania niepewności, opracowywania wyników badań miedzylaboratoryjnych, stosowania materiałów odniesienia. Zamieszczono przykłady dotyczące: tworzenia budżetu niepewności i szacowania niepewności; odrzucania wyników obarczonych błędami grubymi; obliczania wartości błędów systematycznych; obliczania precyzji (powtarzalność, precyzja pośrednia); porównywania precyzji serii wyników; porównywania wartości wyniku z wartością odniesienia; porównywania wartości wyników uzyskanych różnymi metodami; liczenia i dokumentowania liniowości; obliczanie wartości LOD i LOQ; określania zakresu pomiarowego; wyznaczania parametrów walidacyjnych. Wszystkie z przykładów zaopatrzone zostały w skonstruowane arkusze kalkulacyjne ułatwiające obliczenia.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska/podręcznik w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Konieczka P., Namieśnik J.: Quality Assurance and Quality Control in the Analytical Chemical Laboratory: A Practical Approach.. Boca Raton ; London ; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2009. ISBN 978-1-4200-8270-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi