Quality measure of VoIP services in carrier grade systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Quality measure of VoIP services in carrier grade systems

Abstrakt

This paper describes passive measurement method of VoIP services quality in carrier grade systems, engaging slight system resources. Measurement is based on analyzing quality information in sender and receiver reports in RTCP packets sent by the end points of RTP session. Data is analyzed and stored by Session Boarder Controllers SBC. Objective evaluation of VoIP calls is based on quality information of IP connection and voice codec used for the connection. Program was written for the purposes of passive measurement evaluating quality of every call in carrier platform. Data is gathered from Call Detail Records stored in database, evaluation is made by implementing E model featured in ITU-T G.107 into the grading program, where in result quality factor R is calculated and then estimated on MOS score. Information about quality rate can be used as input data for logic implemented in telecommunication broker used for selection of the best route for the connection.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 8, strony 185 - 190,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek S., Krajewski M.: Quality measure of VoIP services in carrier grade systems// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 8., nr. No 8 (2010), s.185-190
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi