Quality of roof runoff waters from an urban region (Gdańsk, Poland) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Quality of roof runoff waters from an urban region (Gdańsk, Poland)

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań analitycznych próbek wód spływnych z powierzchni dachów budynków z terenu miasta Gdańska. W próbkach oznaczano stężenia jonów (Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+, F-, Cl-, NO2-, PO4-, SO4-) oraz związków organicznych (pestycydy, węglowodory ropopochodne i lotne związki chlorowcoorganiczne). Dodatkowo mierzono pH oraz toksyczność próbek. Próbki zbierano przez okres 6 miesięcy w okresach po zakończeniu opadów. W ponad połowie przypadków stwierdzono toksyczność próbek. Zbadano zależność toksyczności oraz poziom zawartości pestycydów w próbkach. Stwierdzono również, że rodzaj pokrycia dachowego wpływa na ilość składników śladowych w badanych próbkach.

Cytowania

  • 3 1

    CrossRef

  • 4 2

    Web of Science

  • 4 7

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CHEMOSPHERE nr 49, strony 1275 - 1283,
ISSN: 0045-6535
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż., Gorecki T., Namieśnik J.: Quality of roof runoff waters from an urban region (Gdańsk, Poland)// CHEMOSPHERE. -Vol. 49., (2002), s.1275-1283
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/s0045-6535(02)00611-2
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi