Quantification of interlayer adhesion in protective coating systems using impedance spectroscopy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Quantification of interlayer adhesion in protective coating systems using impedance spectroscopy

Abstrakt

Nowoczesne systemy powłokowe stosowane w praktyce są wielowarstwowe. Potencjalnie słabymi obszarami z punktu widzenia właściwości ochronnych są obszary międzywarstwowe. Osiągnięcie odpowiedniej przyczepności pomiędzy warstwami pozwala na polepszenie zdolności ochronnych całego zestawu. Tradycyjne metody pomiaru adhezji międzywarstwowej są destrukcyjne. Zaproponowano nową metodę oceny przyczepności międzywarstwowej przy użyciu spektroskopii impedancyjnej. Stosując dwa paski wykonane z przewodzącego tuszu umieszczone pomiędzy warstwami zestawu rejestrowano zależność impedancji układu od warunków zewnętrznych (wilgotności i temperatury) dla zestawu stosowanego do ochrony samochodów. W podobny sposób badano zestaw do ochrony statków w zanurzeniu w 3% roztworze NaCl. Zarejestrowano również zmiany impedancji międzywarstwowej wywołane wibracjami w waunkach mokrych i suchych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Miszczyk A., Darowicki K.: Quantification of interlayer adhesion in protective coating systems using impedance spectroscopy// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi