Radiowe sieci BAN - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Radiowe sieci BAN

Abstrakt

Przedstawiono aktualny stan wiedzy z zakresu radiowych sieci BAN, w tym zagadnienia podstawowe (tj. definicję radiowych sieci BAN, ich klasyfikację i dostępne pasma częstotliwości), właściwości elektryczne ciała człowieka, zagadnienia warstwy fizycznej oraz zagadnienia antenowe. Zaprezentowano również możliwe źródła zasilania, zagadnienia bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa człowieka, a także omówiono zastosowania tych sieci wraz z wymaganiami im stawianymi.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 36 - 50,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Ambroziak S.: Radiowe sieci BAN// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 2-3 (2017), s.36-50
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2017.2-3.1
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 303 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi