Radiowe sieci BAN - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Radiowe sieci BAN

Abstrakt

Przedstawiono aktualny stan wiedzy z zakresu radiowych sieci BAN, w tym zagadnienia podstawowe (tj. definicję radiowych sieci BAN, ich klasyfikację i dostępne pasma częstotliwości), właściwości elektryczne ciała człowieka, zagadnienia warstwy fizycznej oraz zagadnienia antenowe. Zaprezentowano również możliwe źródła zasilania, zagadnienia bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa człowieka, a także omówiono zastosowania tych sieci wraz z wymaganiami im stawianymi.

Cytowania

  • 0
    CrossRef
  • 0
    Web of Science
  • 0
    Scopus

Sławomir Ambroziak. (2017). Radiowe sieci BAN, (2-3), 36-50. https://doi.org/10.15199/59.2017.2-3.1

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Ambroziak S.: Radiowe sieci BAN// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 2-3 (2017), s.36-50

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi