Raman and infrared investigation of ferroelectric ceramics. IV Workshop on Atomic and Molecular Physics. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Raman and infrared investigation of ferroelectric ceramics. IV Workshop on Atomic and Molecular Physics.

Abstrakt

Zastosowano spektroskopię absorbcyjną w podczerwieni i spektroskopię Ramana do badania ceramik ferroelektrycznych o kompozycji Ba(Ti1-xZrx)O3. Ceramiki te charakteryzują się możliwością przestrajania przenikalności elektrycznej za pomocą pola elektrycznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Proceedings of SPIE nr 5258, strony 178 - 181,
ISSN: 0277-786X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Gnyba M., Wroczyński P.: Raman and infrared investigation of ferroelectric ceramics. IV Workshop on Atomic and Molecular Physics. // Proceedings of SPIE. -Vol. 5258., (2003), s.178-181
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi