Raman diagnostics in manufacturing of polymer planar optical waveguides. Optical Fibers and Their Applications VIII. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Raman diagnostics in manufacturing of polymer planar optical waveguides. Optical Fibers and Their Applications VIII.

Abstrakt

Zastosowano spektroskopię ramanowską do diagnostyki procesu syntezy nowego typu materiałów cienkowarstwowych polimerów hybrydowych, przeznaczonych do wytwarzania światłowodów planarnych. Zbadano poprawność poszczególnych etapów procesu technologicznego oraz strukturę molekularną materiału. Zademonstrowano możliwość kontroli procesu technologicznego w czasie rzeczywistym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Proceedings of SPIE nr 5028, strony 219 - 224,
ISSN: 0277-786X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Gnyba M., Keranen M.: Raman diagnostics in manufacturing of polymer planar optical waveguides. Optical Fibers and Their Applications VIII.// Proceedings of SPIE. -Vol. 5028., (2003), s.219-224
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi