Raman microscopy in the studies of microphase-separated polyurethanes. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Raman microscopy in the studies of microphase-separated polyurethanes.

Abstrakt

Porównano możliwości badawcze różnych odmian spektroskopowych do analizy po-limerów. Podano przykłądy wykorzystania połączonych technik mikroskopowych ispektroskopowych do badania polimerów wielofazowych. Na tej podstawie wyka-zano zasadność zastosowania po raz pierwszy mikroskopii Ramana w badaniachwielofazowych poliuretanów. Wykazano różnice składu chemicznego poszczegól-nych elementów mikromorfologii wielofazowych, segmentowych poliuretanów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Janik H., Petrovic Z., Pałys B., Tocha E., Vancso G.: Raman microscopy in the studies of microphase-separated polyurethanes. // / : , 2003,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi