Raportowanie społeczne w sądach powszechnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Raportowanie społeczne w sądach powszechnych

Abstrakt

Pomimo upływu 20 lat od pojawienia się pierwszych pionierskich badań nad raportowaniem społecznym w organizacjach publicznych stan wiedzy w tym obszarze jest wciąż na wczesnym etapie. Liczba obecnych badań, chociaż wykazuje tendencję wzrostową, jest nadal niewielka i są one lokalne. Niedobór prac teoretycznych z pewnością stanowi hamulec dla pełnego rozwoju potencjału tej dziedziny badań. Intencją autorów rozdziału jest opracowanie modelu raportowania społecznego w sądach powszechnych. Wykorzystano literaturę krajową i międzynarodową dotyczącą prezentowanej tematyki, a także dokonano analizy stron internetowych wszystkich sądów powszechnych w celu identyfikacji sposobów komunikowania działań prospołecznych na rzecz interesariuszy przez sąd. Badania wykazują, że sądy sporadycznie komunikują działania prospołeczne na rzecz swoich interesariuszy. Żaden z badanych sądów nie opublikował na stronie internetowej raportu społecznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Morawska S., Banasik P.: Raportowanie społeczne w sądach powszechnych// Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami/ : , 2020, s.125-151
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi