Reaction of bis[bis(tri-tert-butoxysilanethiolato)cadmium(II)] with 3,5-dimethylpyridine - 113Cd NMR Solution study - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Reaction of bis[bis(tri-tert-butoxysilanethiolato)cadmium(II)] with 3,5-dimethylpyridine - 113Cd NMR Solution study

Abstrakt

Analiza 113Cd NMR dla reakcji bis[bis(tri-tert-butoksysilanotiolanu)kadmu(II)] z 3,5-dimetylopirydyną została przeprowadzona w roztworze benzenu-d6 i toluenu-d8. Otrzymane wyniki wskazują, że w roztworze istnieje równowaga pomiędzy powstającymi mieszanymi kompleksami kadmu z ligandami siarkowymi i azotowymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY nr 45, strony 410 - 415,
ISSN: 0749-1581
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Dołęga A., Walewski M.: Reaction of bis[bis(tri-tert-butoxysilanethiolato)cadmium(II)] with 3,5-dimethylpyridine - 113Cd NMR Solution study// MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY. -Vol. 45., (2007), s.410-415
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi