Reactions of Lithium Salts of Triphosphanes tBu2P-PLi-PtBu2 and tBu2P-PLi-P(NEt2)2 with Metal Complexes [(R3P)2MCl2] (M = Ni, Pd, Pt, R3P = Et3P, pTol3P, Ph2EtP, iPr3P) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Reactions of Lithium Salts of Triphosphanes tBu2P-PLi-PtBu2 and tBu2P-PLi-P(NEt2)2 with Metal Complexes [(R3P)2MCl2] (M = Ni, Pd, Pt, R3P = Et3P, pTol3P, Ph2EtP, iPr3P)

Abstrakt

tBu2P-PLi-PtBu2·2THF reacts with [(R3P)2MCl2] (M = Pt, Pd, Ni; R3P = Et3P, pTol3P, Ph2EtP, iPr3P) to yield isomers of [(1,2-η-tBu2P=P-PtBu2)M(PR3)Cl], in which the tBu2P-P-PtBu2 ligand adopts the arrangement of a side-on bonded 1,1-di-tert-butyl-2-(di-tert-butylphosphanyl)diphosphenium cation. tBu2P-PLi-P(NEt2)2·2THF reacts with [(R3P)2MCl2] but does not form complexes with a tBu2P-P-P(NEt2)2 moiety, however, splitting of a P-P(NEt2)2 bond of the parent triphosphane takes place.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE nr 636,
ISSN: 0044-2313
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wiśniewska A., Kazimierczuk K., Grubba R., Matern E., Pikies J.: Reactions of Lithium Salts of Triphosphanes tBu2P-PLi-PtBu2 and tBu2P-PLi-P(NEt2)2 with Metal Complexes [(R3P)2MCl2] (M = Ni, Pd, Pt, R3P = Et3P, pTol3P, Ph2EtP, iPr3P)// ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE. -Vol. 636, nr. iss. 8 (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi