Reactions of R2P-P(SiMe3)2 with [(R'3P)2PtCl2]. Syntheses and Structures of [μ2-(1,2:2-η-P2){Pt(PEt3)2}2{Pt(PEt3)2Cl}]+Cl-, [{(Et2PhP)2Pt}2P2], [{(p-Tol3P)2Pt}2P2] and [(p-Tol3P)ClPt(μ-PPh2)2Pt(p-Tol3P)Cl] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Reactions of R2P-P(SiMe3)2 with [(R'3P)2PtCl2]. Syntheses and Structures of [μ2-(1,2:2-η-P2){Pt(PEt3)2}2{Pt(PEt3)2Cl}]+Cl-, [{(Et2PhP)2Pt}2P2], [{(p-Tol3P)2Pt}2P2] and [(p-Tol3P)ClPt(μ-PPh2)2Pt(p-Tol3P)Cl]

Abstrakt

Reakcje difosfanów R2P-P(SiMe3)2 z [(R'3P)2PtCl2] są bardzo złożone. Główną ścieżką reakcji jest rozszczepienie wiązania P-P w startowym R2P-P(SiMe3)2, po czym następuje utworzenie kompleksu zawierającego P2: [{(R'3P)2Pt}2P2] oraz difosfanu R2P-PR2. Produkty reakcji (zarówno główne jak i uboczne), zostały scharakteryzowane na podstawie spektroskopii 31P NMR. Dla czterech tytułowych związków wykonano rentgenowską analizę strukturalną monokryształów.

Cytowania

  • 1 5

    CrossRef

  • 1 4

    Web of Science

  • 1 7

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY nr 692, strony 3640 - 3648,
ISSN: 0022-328X
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Domańska-Babul W., Chojnacki J., Matern E., Pikies J.: Reactions of R2P-P(SiMe3)2 with [(R'3P)2PtCl2]. Syntheses and Structures of [μ2-(1,2:2-η-P2){Pt(PEt3)2}2{Pt(PEt3)2Cl}]+Cl-, [{(Et2PhP)2Pt}2P2], [{(p-Tol3P)2Pt}2P2] and [(p-Tol3P)ClPt(μ-PPh2)2Pt(p-Tol3P)Cl]// JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY. -Vol. 692., (2007), s.3640-3648
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.jorganchem.2007.04.045
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi