Reactivity induced at 25 K by low-energy electron irradiation of condensed NH3-CH3COOD (1:1) mixture - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Reactivity induced at 25 K by low-energy electron irradiation of condensed NH3-CH3COOD (1:1) mixture

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS nr 8, strony 5564 - 5568,
ISSN: 1463-9076
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Lafosse A., Bertin M., Domaracka A., Pliszka D., Illenberger E., Azria R.: Reactivity induced at 25 K by low-energy electron irradiation of condensed NH3-CH3COOD (1:1) mixture// PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS. -Vol. 8., (2006), s.5564-5568
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi