Reakcje fosforowych odczynników nukleofilowych ze związkami hiperwalencyj- nego jodu (III).**2003, 114 s. 79 rys. 8 tab. bibliogr. 79 poz. maszyn. Rozprawa doktorska (29.09.2002) Wydz. Chemiczny PG Promotor: prof. dr hab. inż. J. Rachoń - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Reakcje fosforowych odczynników nukleofilowych ze związkami hiperwalencyj- nego jodu (III).**2003, 114 s. 79 rys. 8 tab. bibliogr. 79 poz. maszyn. Rozprawa doktorska (29.09.2002) Wydz. Chemiczny PG Promotor: prof. dr hab. inż. J. Rachoń

Abstrakt

Rozprawa dotyczy reaktywności związków hiperwalencyjnego jodu III takich jak: jodozobenzen, diacetoksyjodobenzen, hydroksy[tosyloksy]jodobenzen z fosfo-rowymi odczynnikami nukleofilowymi takimi jak: enolowe postacie >P(O)H kwa-sów lub związki typu PR3.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi