Reakcje pochodnych litowych difosfanów R2P-P(SiMe3)Li (R=tBu, iPr, Et2N, iPr2N, Ph) ze związkami cyrkonu (IV). Otrzymywanie i struktury kompleksów z ligandem fosfanofosfinidenowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Reakcje pochodnych litowych difosfanów R2P-P(SiMe3)Li (R=tBu, iPr, Et2N, iPr2N, Ph) ze związkami cyrkonu (IV). Otrzymywanie i struktury kompleksów z ligandem fosfanofosfinidenowym

Abstrakt

.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi