Reaktory jądrowe małej i średniej mocy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Reaktory jądrowe małej i średniej mocy

Abstrakt

Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowaniareaktorami jądrowymi małej i średniej mocy (SMR - ang.Small and Medium Reactors), których moce nie przekraczają700 MW, jako rozwiązania alternatywnego dladużych skomercjalizowanych bloków jądrowych. Obecnierozwijane reaktory małych i średnich mocy mogą konkurowaćz dużymi reaktorami z uwagi na zalety w postaci:1) mniejszej konstrukcji pozwalającej na produkcjęelementów reaktora w nadzorowanych fabrykach;2) mniejszej ilości ciepła do wyprowadzenia z obieguwtórnego, ułatwiającej wybór lokalizacji;3) mniejszego ryzyka inwestycyjnego i finansowego;4) poprawy stabilności systemu elektroenergetycznego.Najbardziej zaawansowanymi projektami małychreaktorów jądrowych wydają się lekkowodne reaktoryo zintegrowanej budowie obiegu pierwotnego, do którychnależą projekty Westinghouse IRIS i NuScale oraz reaktorToshiba 4S na neutrony prędkie, chłodzony sodem. Tenostatni jest przewidywany do instalacji w Galenie na Alasce.Podstawowymi barierami rozwoju technologii małych reaktorówsą: zbyt duża liczba konkurujących ze sobą projektów,obawa przed nowymi technologiami reaktorów oraz postrzeganiemałych jednostek przez pryzmat ekonomii skali.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Energetica strony 39 - 44,
ISSN: 2300-3022
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Jaskólski M.: Reaktory jądrowe małej i średniej mocy// Acta Energetica. -., nr. nr 4(9) (2011), s.39-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi