Realizacja zmiany procesu planowania i sterowania produkcją – aspekty metodyczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Realizacja zmiany procesu planowania i sterowania produkcją – aspekty metodyczne

Abstrakt

Konieczność zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji podstawowego procesu w organizacjach jakim jest proces produkcji wyrobów i usług, wymaga odpowiedniej adaptacji procesu planowania i sterowania produkcją do dynamicznych zmian otoczenia. Dla zagwarantowania efektywnego przebiegu procesu zmiany niezbędne jest nadanie mu właściwych ram i jego systemowe ujęcie. W artykule scharakteryzowano zakres działań i obszary zmian procesu planowania i sterowania produkcją. Zaprezentowano również usystematyzowane podejście do zmiany w obszarze procesu planowania i sterowania produkcją, co pozwoli właściwie ukierunkować i przeprowadzić proces zmian.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
MARKETING I RYNEK strony 824 - 830,
ISSN: 1231-7853
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Łopatowska J.: Realizacja zmiany procesu planowania i sterowania produkcją – aspekty metodyczne// MARKETING I RYNEK. -., nr. 5 (2014), s.824-830
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi