Recycling Gdańsk´s an urban spaces: the proceses supporting the identity of the city - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Recycling Gdańsk´s an urban spaces: the proceses supporting the identity of the city

Abstrakt

Przeobrażenia epoki postindustrialnej przybliżają wyobrażenie miasta inten- sywnego i zróżnicowanego. Istnieje potrzeba dostosowania istniejącej struk- tury miasta na nowych oczekiwań, poprzez uwypuklenie narracji już zapisanych w strukturze miasta, między innymi w nie docenianych obecnie układach wod- nych. Wskazano także na potencjał przetwarzania przestrzeni miasta związany z prawidłowym skonfigurowaniem przestrzennym samego obiektu architektury. Budynki tak projektowane stają się generatorami przemian urbanistycznych, które coraz częściej realizowane są w skali architektonicznej.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W: Consumption and the post-industrial city. Band 1 strony 261 - 271
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi