Redefiniowanie przestrzeni medycznej = Redefining healthcare space - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Redefiniowanie przestrzeni medycznej = Redefining healthcare space

Abstrakt

Szpital jest obiektem publicznym, budynkiem-miastem, jego architektura nakierowana jest na realizację procesu leczenia i zdrowienia, a jednocześnie formuje przestrzenne ramy mikrokosmosu interakcji społecznych rozgrywających się pomiędzy pacjentami i personelem, gośćmi i „mieszkańcami”. Współcześnie w podejściu do rozumienia czym jest szpital - a zatem również do kształtowania architektury obiektów medycznych - można zauważyć dwa równolegle zachodzące zjawiska. Pierwsze to humanizacja szpitala - tendencja oznaczająca przejście od ‘funkcjonalnej przestrzeni’ ukierunkowanej na technologię medyczną do ‘przestrzeni przyjaznej’ rozumianej jako środowisko sprzyjające zdrowieniu. Drugie to komercjalizacja procesu leczenia, akcentująca wymiar handlowy, stąd mowa o usługach medycznych jako towarze, zaś architektura oraz przestrzeń w szpitalu postrzegana jest jako produkt o określonym wizerunku. Artykuł ma na celu przestudiowanie na przykładach w jaki sposób powyższe tendencje znajdują odzwierciedlenie w charakterze przestrzeni ogólnodostępnej współczesnego szpitala: jak wpływają na sposób jej kształtowania oraz jakość.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Architektura Służby Zdrowia - problematyka projektowania. Przegląd kierunków badań prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej = Healthcare Architecture - issues in the design process. An overview of research conducted at the Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology strony 77 - 96
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Awtuch A.: Redefiniowanie przestrzeni medycznej = Redefining healthcare space// Architektura Służby Zdrowia - problematyka projektowania. Przegląd kierunków badań prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej = Healthcare Architecture - issues in the design process. An overview of research conducted at the Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology/ ed. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, Robert Idem Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2015, s.77-96
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 131 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi