Reduced order models of refined Yee´s cells. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Reduced order models of refined Yee´s cells.

Abstrakt

Artykuł opisuje nowe podejście zwiększające dokładność metody różnic skończonych za pomocą lokalnego zagęszczenia siatki. Obszar niewiele większy niż pojedyncza komórka Yee jest pokrywany gęstą siatką, a jej makromodel jest stworzony metodą redukcji rzędu modelu równań stanu w dziedzinie częstotliwości. Makromodele są użyte w metodach różnic skończonych w dziedzinie częstotliwości i czasu całej struktury. Inaczej niż w przypadku popularnego subgriddingu podejście z redukcją rzędu modelu nie zmienia własności związanych ze stabilnością i zbieżnością używanych algorytmów numerycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS nr 13, strony 164 - 166,
ISSN: 1531-1309
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kulas Ł., Mrozowski M.: Reduced order models of refined Yee´s cells. // IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS. -Vol. 13., nr. 4 (2003), s.164-166
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi