Reduction of the reaction torque of an in-line four-cylinder four-stroke engine - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Reduction of the reaction torque of an in-line four-cylinder four-stroke engine

Abstrakt

W pracy przedstawiono zarówno dokładne jak i uproszczone zależności na przebieg momentu reakcyjnego silnika, jedno i wielocylindrowego, przenoszonego na ramę pojazdu lub fundament. Wyprowadzono zależność na wartość przesunięcia wałków wyrównoważających zapewniającą całkowite wyeliminowanie wpływu sił bezwładności na przebieg momentu reakcyjnego w silnikach czterosuwowych czterocylindrowych. Wprowadzono kryteria doboru optymalnej wielkości przesunięcia wałków wyrównoważających. Wskazano na zależność optymalnej wartości przesunięcia od stanu pracy silnika i parametrów konstrukcyjnych układu napędowego. Zaproponowano dobór optymalnej wartości dla danego typu samochodu w obszarach, w których silnik najczęściej pracuje.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Combustion Engines strony 82 - 87,
ISSN: 2300-9896
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Mosakowski R.: Reduction of the reaction torque of an in-line four-cylinder four-stroke engine// Combustion Engines / Silniki Spalinowe. -., (2010), s.82-87
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi