Regionalizacja a strategie ponadgraniczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Regionalizacja a strategie ponadgraniczne

Abstrakt

Celem pracy jest ukazanie wpływu procesów regionalizacji na biznes międzynarodo-wy, ze szczególnym uwzględnieniem strategii ponadgranicznych. Rozważania podzielone są na 4 części. W pierwszej prezentowana jest istota procesu regionalizacji. W kolejnej części pracy scharakteryzowano przemiany strategii realizowanych przez korporacje transnarodowe, dokonywane pod wpływem procesów regionalizacji. W punkcie trzecim przedstawiono stu-dium przypadku - globalno-regionalną strategię firmy Hyundai. Wnioski z rozważań zawarto w podsumowaniu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Regionalizacja globalizacji. T. 2 strony 226 - 237
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Rozkwitalska M.: Regionalizacja a strategie ponadgraniczne// Regionalizacja globalizacji. T. 2/ ed. red. nauk. Jan Rymarczyk, Bogusława Drelich-Skulska, Wawrzyniec Michalczyk ; Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2008, s.226-237
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 485 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi