Regionalne uwarunkowania aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w gospodarce polskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Regionalne uwarunkowania aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w gospodarce polskiej

Abstrakt

Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów kraju stwarza problemy zarówno natury ekonomicznej, społecznej jak i politycznej. Wiele regionów zaliczanych do słabiej rozwiniętych ma aspirację do zmniejszenia luki rozwojowej w stosunku do bogatszych, poprzez przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Podejmowane działania mają na celu zwiększenie ich konkurencyjności na rynku krajowym oraz światowym. Jednym z istotnych czynników determinujących ich trwały i zrównoważony rozwój są inwestycje rzeczowe. Regiony charakteryzujące się wysoką stopą inwestycji mają szansę na poprawę swojej sytuacji gospodarczej i dobrobytu społecznego oraz przybliżenie regionu do średniego poziomu kraju. Determinują one efektywność gospodarki jako całości, przyczyniając się do zmniejszenia luki rozwojowej w stosunku do krajów bardziej rozwiniętych. Na tym tle wydaje się interesująca analiza uwarunkowań aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w wybranych regionach Polski. W związku z tym, w niniejszym artykule zaprezentowane zostaną wybrane miary umożliwiające dokonanie oceny dysproporcji, zbieżności bądź rozbieżności rozwoju gospodarek wybranych regionów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki? strony 101 - 112
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Szymczak A.: Regionalne uwarunkowania aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w gospodarce polskiej// Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?/ ed. Marian Noga, Magdalena K. Stawicka (red.). Warszawa: CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, 2008, s.101-112
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi