Regulacja aktywności syntazy glukozamino-6-fosforanu z Candida albicans – badania metodami obliczeniowymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Regulacja aktywności syntazy glukozamino-6-fosforanu z Candida albicans – badania metodami obliczeniowymi

Abstrakt

Niniejsza praca przedstawia wyniki badań, prowadzonych metodami obliczeniowymi, poświęconych enzymowi syntazie GlcN-6-P pochodzącemu z drożdży C. albicans. Enzym ten odpowiedzialny jest między innymi za biosyntezę kluczowych składników ściany komórkowej grzybów i bakterii, ma również wpływ na regulację metabolizmu glukozy. Przedstawione badania stanowią jeden z etapów poszukiwania molekularnego mechanizmu inhibicji, której eukariotyczna syntaza GlcN-6-P podlega pod wpływem swego fizjologicznego inhibitora, UDP-GlcNAc. Wyjaśnienie tego mechanizmu może mieć więc duże znaczenie nie tylko dla poszukiwań chemoterapeutyków przeciwgrzybowych, ale również w leczeniu cukrzycy typu II. Porównanie modeli statycznych domeny izomerazowej pochodzącej z C. albicans w stanie wolnym i ze związanym UDP-GlcNAc nie wykazuje istotnych różnic, tak więc podejrzewa się, iż proces inhibicji wiąże się ze zmianami w dynamicznych właściwościach cząsteczki. Prezentowane badania oparte są na analizach porównawczych dynamiki molekularnej struktur bez i ze związanym inhibitorem. Wykazały one istotne różnice w ruchliwości specyficznych fragmentów porównywanych struktur. W szczególności dotyczy to ważnych z funkcjonalnego punktu widzenia regionów, które mogą być odpowiedzialne za zmiany aktywności enzymu zachodzące pod wpływem związania inhibitora. W oparciu o te obserwacje, wysunięta została hipoteza dotycząca mechanizmu inhibicji.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 97 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 91 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi