REGULACJA MOCY BIERNEJ W MIKROSIECIACH Z ŹRÓDŁAMI WYTWÓRCZYMI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

REGULACJA MOCY BIERNEJ W MIKROSIECIACH Z ŹRÓDŁAMI WYTWÓRCZYMI

Abstrakt

W ramach projektu badawczo-rozwojowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Katedrze Automatyki Napędu Elektrycznego został zaprojektowany i wykonany system zarzą-dzania energią oraz sterowania źródłami energii o nazwie ECV-10. System zainstalowano w zakładzie produkcyjnym firmy Infracorr SP. Z o.o. wraz z źródłami energii z fotowoltaiki, wiatru i gazu ziemnego. System umożliwia pomiar ośmiu prądów i sześciu napięć, co w połączeniu z rozbudowanym procesorem sygnałowym OMAP-L138 umożliwia przeprowadzenie zaawansowanych analiz jakości energii i pomiarów mocy. Pomiary można wykonać zarówno po stronie odbiorów jak i po stronie odnawialnych źródeł energii. ECV-10 posiada również liczne wejścia i wyjścia, zarówno analogowe jak i cyfrowe, dzięki czemu możliwe jest wysterowanie urządzeń, takich jak falowniki i kompensatory. W pracy opisano system który steruje mocą bierną generowaną przez przekształtnik sieciowy elektrowni wiatrowej oraz sterujący stycznikami załączającymi kolejne stopnie baterii kondensatorów.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 213 - 216,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Włas M.: REGULACJA MOCY BIERNEJ W MIKROSIECIACH Z ŹRÓDŁAMI WYTWÓRCZYMI// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., iss. 51 (2016), s.213-216
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 98 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi