Regulacja osi toru w warunkach pomiarów satelitarnych :(program badań) = Geometrical adjustment of the railway track in the conditions of the satellite surveying : (research program) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Regulacja osi toru w warunkach pomiarów satelitarnych :(program badań) = Geometrical adjustment of the railway track in the conditions of the satellite surveying : (research program)

Abstrakt

W pracy zwrócono uwagę na uwarunkowania związane z zastosowaniem technik pomiarów satelitarnych GPS w pomiarach inwentaryzacyjnych linii kolejowych. Wskazano na konieczność nawiązania współpracy pomiędzy specjalistami z dziedziny pomiarów satelitarnych i środowiskiem kolejowym. Może to spowodować radykalną poprawę w zakresie poziomu utrzymania kształtu geometrycznego torów, gdzie występująca obecnie sytuacja budzi poważne zastrzeżenia. Zastosowanie na szeroką skalę ciągłych pomiarów satelitarnych sprawi, że stosowane dotąd tradycyjne metody regulacji osi toru stracą rację bytu. Przedstawiono program badań, których realizacja umożliwi wdrożenie techniki satelitarnej do projektowania, budowy i utrzymania układów geometrycznych toru. Pokazano przykład oceny dokładności pomiarów satelitarnych, w którym zastosowano transformację układu współrzędnych oraz analizę częstotliwościową sygnału w celu odtworzenia istniejącego kształtu toru i określenia błędu pomiarowego. Wszystko wskazuje na to, że uzyskanie w przyszłości dokładności na poziomie pojedynczych milimetrów jest całkowicie realne.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Koc W., Specht C., Lewiński L., Chrostowski P.: Regulacja osi toru w warunkach pomiarów satelitarnych :(program badań) = Geometrical adjustment of the railway track in the conditions of the satellite surveying : (research program)// Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie = Modern technologies and systems increasing the efficiency of managing railway transport. -., nr. nr 95 (2010), s.307-326
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi