Regulacja topologii DNA przez topoizomerazę typu II, czyli jak struktura DNA wpływa na funkcjonowanie genów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Regulacja topologii DNA przez topoizomerazę typu II, czyli jak struktura DNA wpływa na funkcjonowanie genów

Abstrakt

W wielu ważnych procesach jakie zachodzą w komórce zmienia się topologia DNA i struktura chromatyny. Enzym, topoizomeraza typu II, jest jednym z ważnych czynników, który reguluje zmiany topologiczne i strukturalne w jądrze, przez co ma bezpośredni lub pośredni wpływ na takie procesy jak uporządkowanie struktury chromatyny poprzez wiązanie pętli chromatyny do szkieletu jądrowego, transkrypcję i replikację DNA, reperację uszkodzeń DNA, kondensację chromatyny w chromosomy w fazie G2/M cyklu komórkowego i rozdział chromosomów podczas mitozy oraz kondensację i fragmentację DNA podczas apoptozy. Efektywność wszystkich tych procesów zależy w dużej części od topologii DNA a zmiany w stopniu superskręcenia i superzwinięcia DNA oraz kondensacji chromatyny wywołane przez hamowanie aktywności topoizomerazy II np. przez małocząsteczkowe inhibitory tego enzymu, mogą modulować ich przebieg. Praca przedstawia przegląd najnowszych badań i poglądów dotyczących regulacji struktury i topologii DNA przez topoizomerazę typu II, ze szczególnym uwzględnieniem związku pomiędzy strukturą DNA a jego funkcjonowaniem w komórce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Składanowski A., Lemke K.: Regulacja topologii DNA przez topoizomerazę typu II, czyli jak struktura DNA wpływa na funkcjonowanie genów// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 216 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi