Regulacje rynku pracy i ich wpływ na aktywność zawodową społeczeństwa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Regulacje rynku pracy i ich wpływ na aktywność zawodową społeczeństwa

Abstrakt

Przedstawiciele poszczególnych szkół ekonomicznych w odmienny sposób określają rolę państwa w gospodarce, co przesądza o stopniu jego ingerencji w funkcjonowanie różnych rynków. Powszechne przekonoanie o potrzebie ingerencji ze strony państwa nie budzi większych zastrzeżeń, pojawia sie natomiast kwestia sporna co do zakresu i form regulacji rynku, w tym rynku pracy. Celem niniejszego opracowania jest pokazanie, w jaki sposób w latach 2000-2008 regulacje w zakresie płac i świadczeń dla bezrobotnych wpłynęły na aktywizację zawodową społeczeństwa.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 191 - 204,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gawrycka M.: Regulacje rynku pracy i ich wpływ na aktywność zawodową społeczeństwa // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. nr 111 (2010), s.191-204
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi