Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych

Abstrakt

Rynek usług systemowych jest rynkiem pomocniczym, którego funkcjonowanie ma umożliwić realizację zadań przez rynek podstawowy jakim jest rynek energii elektrycznej. Proces produkcji i dostawy energii elektrycznej podlega szeregowi ograniczeń natury technicznej. Dla sprawnej i bezpiecznej pracy systemu Operator Systemu Przesyłowego musi dysponować odpowiednimi narzędziami, które pozyskuje jako usługi bilansujące i regulacyjne. Zadaniem rynków pomocniczych jest zwiększenie warunków dla konkurencji na rynku energii elektrycznej. W dostawie usług regulacyjnych podmioty mogą jednak konkurować. Pamiętając o techniczno-handlowym charakterze tego rynku należy konstruować go tak by możliwa była na nim konkurencja podmiotów o dostawę usług.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Energii strony 20 - 25,
ISSN: 1425-5960
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bućko P.: Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych// Rynek Energii. -., nr. nr 2 (2010), s.20-25
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi