Regulatory approach to competition law in the practice of the Polish Competition Authority – critical assessment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Regulatory approach to competition law in the practice of the Polish Competition Authority – critical assessment

Abstrakt

The text provides a critical analysis of the Polish practice of using competition law provisions as regulation provisions

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W : Competition Law as Regulation? strony 174 - 205
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kowalik-Bańczyk K.: Regulatory approach to competition law in the practice of the Polish Competition Authority – critical assessment// W : Competition Law as Regulation?/ ed. J. Drexl , F. Di Porto Cheltenham: Edward Elgar, 2015, s.174-205
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi