Rejestracja i analiza kontekstu emocjonalnego człowieka w przetwarzaniu wszechobecnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rejestracja i analiza kontekstu emocjonalnego człowieka w przetwarzaniu wszechobecnym

Abstrakt

Systemy przetwarzania wszechobecnego tworzące inteligentneśrodowisko podejmują działania na podstawie zebranych informacji nazywanych kontekstem. Umiejętność rozpoznawania ludzkich emocji, jako przejaw wyższej inteligencji, jest ich pożądaną cechą. Istnieje kilka modeli doznań emocjonalnych, które mogą stać się podstawą do budowy uniwersalnego systemu rozpoznającego emocje, bazującego na ekstrakcji cech z danych wejściowych i klasyfkacji za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji. Do popularnych metod pozyskiwania kontekstu emocjonalnego należy przetwarzanie obrazu ludzkiej twarzy, mowy i biosygnałów. To ostatnie stało się przedmiotem eksperymentu,w którym system rozróżniający pomiędzy brakiem emocji a radościąna podstawie cech biosygnałów użytkownika, dokonał poprawnej klasyfkacji średnio w 76,7% przypadków testowych. W ten sposób potwierdzona została korelacja pomiędzy sygnałami fizjologicznymi a stanem emocjonalnym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inteligentne przestrzenie usług informacyjnych. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Kontekst i analiza zachowań) strony 59 - 69
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Bońkowski A.: Rejestracja i analiza kontekstu emocjonalnego człowieka w przetwarzaniu wszechobecnym// Inteligentne przestrzenie usług informacyjnych. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Kontekst i analiza zachowań)/ ed. ed. Henryk Krawczyk, Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział ETI Politechnika Gdańskiej. Gdańsk: , 2009, s.59-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi