REJESTRACJA, PARAMETRYZACJA I KLASYFIKACJA ALOFONÓW Z WYKORZYSTANIEM BIMODALNOŚCI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

REJESTRACJA, PARAMETRYZACJA I KLASYFIKACJA ALOFONÓW Z WYKORZYSTANIEM BIMODALNOŚCI

Abstrakt

Praca dotyczy rejestracji i parametryzacji alofonów w języku angielskim z wykorzystaniem dwóch modalności. W badaniach dokonano rejestracji wypowiedzi w języku angielskim mówców, których znajomość tego języka odpowiada poziomowi rodowitego mówcy. W kolejnym etapie wyodrębnione zostały alofony z nagrań fonicznych i odpowiadające im sygnały wizyjne. W procesie tworzenia wektorów cech wykorzystano odrębne systemy parametryzacji, osobne dla każdej modalności. Do parametryzacji sygnału fonicznego użyto typowych deskryptorów stosowanych w obszarze rozpoznawania mowy i muzyki. W nagraniach z systemu przechwytywania ruchu zaproponowano własne rozwiązania. Do klasyfikacji alofonów wykorzystano sieci neuronowe oraz maszynę wektorów nośnych w podejściu jedno- i dwumodalnym. Stwierdzono, że skuteczność rozpoznawania wzrasta wraz z wykorzystaniem więcej niż jednej modalności.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 135 - 138,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Zaporowski S., Cygert S., Szwoch G., Korvel G., Czyżewski A.: REJESTRACJA, PARAMETRYZACJA I KLASYFIKACJA ALOFONÓW Z WYKORZYSTANIEM BIMODALNOŚCI// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 60 (2018), s.135-138
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi