Relacje ekonomiczne na rynku usług transportowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Relacje ekonomiczne na rynku usług transportowych

Abstrakt

Rynek usług transportowych w Polsce odgrywa bardzo ważną rolę w całej gospodarce i szybko się zmienia, dostosowując się do przemian na otwartym rynku europejskim i światowym. Autorzy książki: - określili podstawowe, teoretyczne problemy badawcze z uwzględnieniem gałęziowych rynków transportowych i wybranych segmentów wyodrębnionych struktur; - wskazali na najważniejsze determinanty przemian na rynku usług transportowych i bieżące problemy jego funkcjonowania; - zaprezentowali strategiczne kierunki jego rozwoju z uwzględnieniem uwarunkowań w XXI w. Pozostał skierowana do: - menedżerów firm transportowych i zarządzających infrastrukturą; - pracowników administracji oraz studentów uczelni technicznych i ekonomicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Rynek Usług Transportowych w Polsce : Teoria i praktyka strony 59 - 65
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Grzelec K.: Relacje ekonomiczne na rynku usług transportowych// W : Rynek Usług Transportowych w Polsce : Teoria i praktyka/ ed. Danuta Rucińska Warszawa: PWN, 2015, s.59-65
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 163 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi