Relacje międzyorganizacyjne w dobie Industry 4.0 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Relacje międzyorganizacyjne w dobie Industry 4.0

Abstrakt

Strukturę opracowania zbudowano w odniesieniu do zagadnienia relacji międzyorganizacyjnych. Omawianą kwestię osadzono w obecnych realiach Industry 4.0. Celem monografii jest omówienie roli Industry 4.0 w budowaniu i rozwoju relacji międzyorganizacyjnych oraz w kształtowaniu ich specyfiki. W pięciu rozdziałach przedstawiono aspekty „sieciowego” powiązania różnych podmiotów i jednostek na gruncie teorii zarządzania. Opracowanie otwiera nakreślenie założeń dotyczących koncepcji Industry 4.0. Kolejny rozdział poświęcono koncepcji kapitału relacyjnego przedsiębiorstw. W nawiązaniu do tematyki rozdziału 2 w kolejnym dokonano rozwinięcia koncepcji organizacji sieciowych. W kolejnych rozdziałach (4 i 5) zaprezentowano przykłady rozwoju relacji międzyorganizacyjnych: koncepcję zaangażowania klientów biznesowych (BCE) oraz koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Autorzy (4)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Horzela A., Salecka E., Gołąb-Andrzejak E., Tomaszuk A.: Relacje międzyorganizacyjne w dobie Industry 4.0. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2020.121 s. ISBN 978-83-7348-823-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi