RELACJE PRZESTRZENNE RZEKI I MIASTA ELBLĄG DAWNIEJ I DZIŚ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

RELACJE PRZESTRZENNE RZEKI I MIASTA ELBLĄG DAWNIEJ I DZIŚ

Abstrakt

Obecnie obserwuje się wzrost globalnego zainteresowania tematem transformacji opuszczonych terenów poportowych i odbudowy związku miast portowych z wodą. Zreformowanie dotychczasowego myślenia o tej relacji, która w wielu ośrodkach ulega stopniowemu osłabieniu, staje się kluczowe na drodze ich rozwoju. Chociaż negatywne zjawisko „odwrócenia się” miast od rzek zostało już szeroko rozpoznane w odniesieniu do metropolii takich jak Londyn, Hamburg czy Rotterdam, w przypadku miast średnich oraz małych temat ten pozostaje wciąż niewystarczająco zgłębiony. Elbląg jest przykładem miasta średniej wielkości o silnych korzeniach portowych, niegdyś rozwijającego się wokół rzeki Elbląg, stanowiącej swoisty kręgosłup dla narastającej tkanki urbanistycznej. Obecnie więź miasta z wodą jest tam ledwo zauważalna, a tereny nabrzeży nierzadko są zaniedbane. Elbląg boryka się z wieloma problemami natury ekonomicznej, społecznej i przestrzennej, a co więcej stoi on przed wyzwaniem w postaci konsekwencji projektu przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Antidotum dla pogarszającej się sytuacji miasta może stanowić transformacja zaniedbanych terenów nadbrzeżnych oraz wykorzystanie możliwości, które daje usytuowanie nad rzeką.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Miasto. Temat rzeka strony 237 - 248
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Breś J.: RELACJE PRZESTRZENNE RZEKI I MIASTA ELBLĄG DAWNIEJ I DZIŚ// Miasto. Temat rzeka/ Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018, s.237-248
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi