Relacje w edukacyjnym kształtowaniu teorii i praktyki inżynierskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Relacje w edukacyjnym kształtowaniu teorii i praktyki inżynierskiej

Abstrakt

Rozważono wzajemne zależności i współdziałanie pomiędzy teorią i praktyką w kształtowaniu zawodowej działalności inżynierów - zakładając, że teoria jest równoznaczna z kreatywnym myśleniem. Aby móc wykształcić intelektualnie dojrzałych ludzi techniki, niezbędna jest edukacja respektująca wysokie standardy wykształcenia ogólnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Cywiński Z.: Relacje w edukacyjnym kształtowaniu teorii i praktyki inżynierskiej// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi