Relacyjne i obiektowe bazy danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem – przegląd i analiza porównawcza - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Relacyjne i obiektowe bazy danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem – przegląd i analiza porównawcza

Abstrakt

Bazy danych są obecnie powszechnie wykorzystywanymi aplikacjami w życiu codziennym i zawodowym do gromadzenia, przetwarzania i zarządzania danymi. Stanowią one podstawowe narzędzie komputerowe wspomagające funkcjonowanie przedsiębiorstw bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Najpopularniejszymi rozwiązaniami oferowanymi przez firmy informatyczne są relacyjne i obiektowe bazy danych. W artykule dokonano przeglądu dostępnych na rynku baz danych i przeprowadzono ich analizę. Uwzględniono rozwiązania komercyjne i niekomercyjne.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Interdyscyplinarny charakter zarządzania i inżynierii produkcji strony 30 - 47
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Garbowski ł., Piotrowski R.: Relacyjne i obiektowe bazy danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem – przegląd i analiza porównawcza// W : Interdyscyplinarny charakter zarządzania i inżynierii produkcji/ ed. Tadeusz Noch, Jan Saczuk Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, 2013, s.30-47
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 81 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi