Relation ship between electron scattering grand total and ionization totalcross section. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Relation ship between electron scattering grand total and ionization totalcross section.

Abstrakt

Zaproponowano funkcję wiążącą całkowity przekrój czynny i jonizacyjny przekrój czynny na rozpraszanie elektronów na prostych drobinach węglowodorowych i perfluorowanych. Posługując się znalezioną relacją wyznaczono przekroje czynne dla kilku związków fluoru i wodoru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY nr 68, strony 169 - 174,
ISSN: 0969-806X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kwitnewski S., Ptasińska-Denga E., Szmytkowski C.: Relation ship between electron scattering grand total and ionization totalcross section. // RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY. -Vol. 68., (2003), s.169-174
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi