Relations between law, authority, and trust - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Relations between law, authority, and trust

Abstrakt

W artykule przedstawiono relacje pomiędzy prawem, autorytetem i zaufaniem. Zwrócono uwagę, że prawo, a głównie jego egzekwowanie wynika z przymusu państwowego. Pozostałe natomiast kategorie są kształtowane przez inne czynniki. Rozważania mają charakter filozoficzny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica strony 53 - 59,
ISSN: 1219-5448
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Grzegorzewska-Mischka E.: Relations between law, authority, and trust// Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. -., nr. 7, Fasc. 3 (2002), s.53-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi