Relationsship between magnetoriction and the magnetostrictive coupling coefficient for magnetostrctive generation of elastic waves - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Relationsship between magnetoriction and the magnetostrictive coupling coefficient for magnetostrctive generation of elastic waves

Abstrakt

Przedstawiono wyniki doświadczenia z wpływem natężenia stałego pola magnety-cznego na wielkość impulsów magnetostrykcyjnych w rurze stali niskowęglowej.fala akustyczna rejestrowana była także za pomocą układu do emisji akusty-cznej. Wykazano, iż występuje minimum amplitudy impulsów magnetostrykcyjnychoraz emisji akustycznej dla natężenia pola, przy którym magnetostrykcjaosiąga wartość ekstremalną. Wyniki zapisano za pomocą modelu, ktory wykazujeże sprzężenie magnetostrykcyjne jest proporcjonalne do pochodnej z magneto- strykcji, a nie do samej magnetostrykcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation nr 21, strony 1613 - 1620,
ISSN: 2572-679X
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Sablik J., Telschow K., Augustyniak B., Grubba J., Chmielewski M.: Relationsship between magnetoriction and the magnetostrictive coupling coefficient for magnetostrctive generation of elastic waves// Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation. -Vol. 21., (2002), s.1613-1620
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi