Relativistic theory of photoionization of one electron systems: an eigen channel R-matrix approach. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Relativistic theory of photoionization of one electron systems: an eigen channel R-matrix approach.

Abstrakt

Przedstawiono zastosowanie metody kanałów własnych R-macierzy do opisu procesu fotojonizacji relatywistycznych układów jednoelektronowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY nr 68, strony 143 - 146,
ISSN: 0969-806X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Gruchowski M., Szmytkowski R.: Relativistic theory of photoionization of one electron systems: an eigen channel R-matrix approach. // RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY. -Vol. 68., (2003), s.143-146
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi