Remote current measurement with FPGA digital processing - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Remote current measurement with FPGA digital processing

Abstrakt

The work presents an implementation of a modular measurement and control systemthat controls variants of mains supply of 230V electrical equipment. The system allowsto supervise power consumption in the office electronic equipment. The system detectsthe instant of the reduced power consumption by a device and makes possible itsswitch-off in order to reduce energy cost. The current is measured with integratedcurrent/voltage converters. The customized hardware has been built for the distributedacquisition system that includes: the data sending module with wireless transmissionusing ZigBee standard between the measurement point and monitoring point andswitching devices. The measurement module was implemented using Altera FPGA.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
COMPUTER APPLICATIONSIN ELECTRICAL ENGINEERING. - Vol. 13 strony 310 - 318
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Smyk R., Czyżak M.: Remote current measurement with FPGA digital processing// COMPUTER APPLICATIONSIN ELECTRICAL ENGINEERING. - Vol. 13/ ed. Ryszard Nawrow Poznań, Polska: Publishing House of Poznan University of Technology, 2015, s.310-318
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi