Rentowność w przedsiębiorstwach wielozakładowych a ceny transferowe i rozliczenie przychodów. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rentowność w przedsiębiorstwach wielozakładowych a ceny transferowe i rozliczenie przychodów.

Abstrakt

Artykuł dotyczy podziału przychodów w przedsiębiorstwach, w których skład wchodzi wiele oddziałów. Takimi organizacjami są między innymi szpitale. Problem dotyczy sytuacji, gdy pacjent leczony jest na kilku oddziałach, a przychód wykazywany jest w jednej łącznej kwocie. Skoro każdy z oddziałów poniósł koszty powinno się mu przypisać także pewną część przychodów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem PG nr T.2, strony 91 - 99,
ISSN: 1644-499X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kujawska J.: Rentowność w przedsiębiorstwach wielozakładowych a ceny transferowe i rozliczenie przychodów. // Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem. -Vol. T.2., (2003), s.91-99
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi