Research and education at Faculty of Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technology. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Research and education at Faculty of Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technology.

Abstrakt

Przedstawiono aktualną działalność naukowo-badawczą Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w 60-lecie jego istnienia - realizowaną w 11 Katedrach w ramach działalności statutowej, badań własnych, projektów badawczych KBN i umów z przemysłem. Omówiono proces dydaktyczny na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich. Scharakteryzowano prowadzone specjalności i podano zamierzenia w zakresie umiędzynarodowienia studiów i obowiązujących standardów jakościowych w ramach Unii Europejskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Barylski A., Cieśliński J., Mikielewicz D., Wojciechowski J.: Research and education at Faculty of Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technology.// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi