Research into flows in turbine blade seals. Part I: Research methods - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Research into flows in turbine blade seals. Part I: Research methods

Abstrakt

Opisano numeryczną i doświadczalną metodę badania przepływu w uszczelnieniu nadbandażowym stopnia turbinowego. Badania numeryczne przeprowadzono programem Fluent, a badania doświadczalne wykonano na powietrznej turbinie modelowej. Zamieszczono przykładowe wyniki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TASK Quarterly nr 7, strony 309 - 317,
ISSN: 1428-6394
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Badur J., Kosowski K., Stępień R., Piwowarski M.: Research into flows in turbine blade seals. Part I: Research methods// TASK Quarterly. -Vol. 7., nr. 3 (2003), s.309-317
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi